website_ETPA_GR_HighRes
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση: 2310 471070
Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση: 2310 471070

Όροι διαγωνισμού Facebook

1. Η εταιρία DHOME (καλούμενη εφεξής DHOME ή διοργανωτής) διοργανώνει διαγωνισμό στη σελίδα https://www.facebook.com/dhome.gr (εφεξής ο «Διαγωνισμός») ο οποίος αφορά στην προβολή του Διοργανωτή και έχει ως στόχο να αναδειχθεί ένας (1) νικητής.

2. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής.

3. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ενώ εξαιρούνται όλοι οι εργαζόμενοι της DHOME, οι σύζυγοι τους, καθώς και οι συγγενείς τους α’ και β’ βαθμού.

4. Ο κάθε συμμετέχων πρέπει να έχει λογαριασμό στο Facebook, να έχει κάνει like στη σελίδα της εταιρίας, να μεταβεί στην ανάρτηση (post) που θα δημιουργηθεί στο προφίλ της σελίδας στο Facebook, να κάνει like στο post και να κάνει σχόλιο κάνοντας tag και ένα ακόμα άτομο.

5. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.
6. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται από 30/09/2021 20:00 έως 07/10/2021 17:00. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή για εύλογη αιτία υπό την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή.

7. α. Η κλήρωση θα γίνει στα γραφεία της DHOME στις 08/10/2021 και θα αναδείξει 1 (έναν) νικητή. Ο νικητής θα ανακοινωθεί μέσω σχετικής δημοσίευσης στο Facebook στις 08/10/2021 όπου και θα του ζητηθεί να επικοινωνήσει με την εταιρία για να αποστείλει τα προσωπικά του στοιχεία.

8. Ο νικητής θα πρέπει να επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 09/10/2021 23:59 με προσωπικό μήνυμα για να δώσει τα απαραίτητα στοιχεία για την παραλαβή του δώρου του. Αν ο νικητής δεν επικοινωνήσει με τον Διοργανωτή μέχρι τις 09/10/2021 23:59 , αυτοδικαίως χάνει οποιοδήποτε δικαίωμα επί του επάθλου και ο Διοργανωτής απαλλάσσεται από την οποιαδήποτε υποχρέωση ανέλαβε έναντι του νικητή σε σχέση με το έπαθλο. Στη θέση του νικητή αυτού υπεισέρχονται ο πρώτος τη τάξει επιλαχόντας.

9. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ούτε μπορεί να μεταβιβαστεί.

10. Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που θα δοθούν στο Διοργανωτή κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τη διεκπεραίωση του Διαγωνισμού (π.χ. ανακοίνωση νικητών, ειδοποίηση νικητών, παράδοση του επάθλου). Τα στοιχεία των συμμετεχόντων που δεν κερδίσουν το έπαθλο θα διαγραφούν αμέσως μετά τη λήξη του Διαγωνισμού.

11. Οι συμμετέχοντες, με την παροχή των παραπάνω προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και την κλήρωση από τον Διοργανωτή, διά αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Παράλληλα, η αποδοχή του επάθλου από έκαστο νικητή αποτελεί και παροχή συναίνεσης και έγκρισης προς τον Διοργανωτή για χρήση των προσωπικών του στοιχείων ή της παραλαβής του επάθλου του, προς το σκοπό της δημοσιοποίησης του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του. Ειδικότερα, έκαστος νικητής του Διαγωνισμού δια του παρόντος αποδέχεται ρητώς και συναινεί ανεπιφύλακτα να δημοσιευθεί το όνομά του στις σελίδες του διοργανωτή σε facebook και Instagram https://www.facebook.com/dhome.gr & https://www.instagram.com/dhome.gr/?hl=en κατά την ανακοίνωση των νικητών.


12. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του Διοργανωτή, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://dhome.gr/πολιτική-απορρήτου/

13. Οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά λόγω προβλημάτων του διαδικτύου. Γενικότερα, η απόδοση, τα ηλεκτρονικά μηνύματα και η μετάδοση δεδομένων, καθώς και η δυνατότητα πρόσβασης μπορεί να τύχουν μεταβολών ή διακοπών που εξαρτώνται πλήρως από τις δυνατότητες της υπάρχουσας τεχνολογίας πάνω στην οποία στηρίζονται και οι οποίες είναι πέρα από τον έλεγχο και την ευθύνη του Διοργανωτή.

14. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά προϊόντος.

15. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τους όρους συμμετοχής ή να ακυρώσει το διαγωνισμό για σπουδαίο λόγο.

16. Ο Διοργανωτής θα δικαιούται να ακυρώσει συμμετοχές, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις ή υπόνοιες ότι έχει χωρέσει παραβίαση ή καταστρατήγηση οποιουδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, ο Διοργανωτής θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί Νικητής).
17. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διένεξη, διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες όρους και εν γένει τον Διαγωνισμό, και η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

18. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι ο συμμετέχων γνωρίζει και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Λαμβάνοντας μέρος στον παρόντα διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες θεωρείται ότι έχουν ανεπιφύλακτα αποδεχθεί και συμφωνήσει με τους δεσμευτικούς αυτούς όρους, κανόνες και προϋποθέσεις. Κάθε επιπλέον ανακοίνωση με οδηγίες για την συμμετοχή, η οποία θα αναρτηθεί από τον Διοργανωτή στον ανωτέρω ιστότοπο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα αυτών των όρων.

 

Ο παρών ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να εξασφαλίσει για εσάς την καλύτερη εμπειρία. Μάθετε περισσότερα ή δείτε τις Ρυθμίσεις
Κατάλαβα!